Mijn klanten

Janneke heeft een scherp oog voor het krachtenveld, is een kei in het opbouwen van relaties en de zorg daarvoor. Werkt hard en levert kwaliteit met energie die aanstekelijk is. Bijeenkomsten zijn goed geleid, duidelijk en doelgericht.

Erik van der Linden

Projectmanager,
Waterschap Zuiderzeeland

Janneke houdt overzicht, luistert en observeert en weet dan op het goede moment vragen te stellen en voorstellen te doen. Met strategische interventies een echte procesversneller.

Jan Baltissen

Klimaatadviseur Dijkversterkingen, Hoogwaterbeschermings-programma

Janneke heeft ons begeleid tijdens een tweedaagse over onze ambities en plannen voor 2023. Janneke zorgde dat in een ontspannen sfeer goede gesprekken werden gevoerd en afspraken werden gemaakt. Zij doet dit door werkvormen te gebruiken waarbij alle deelnemers worden ingeschakeld, door haar eigen kennis en ervaring over het werk van waterschappen in te zetten, door goed door te vragen zodat gezamenlijke beelden ontstaan en door te zorgen voor heldere vastlegging van de afspraken. Kortom: een prettige, duidelijke en betrokken begeleiding.

Jelle Visser

Afdelingshoofd Zuiveren en Onderhoud,
Waterschap Hollandse Delta

Janneke weet als procesbegeleider een team mee te nemen in het goede gesprek. Op ontspannen wijze, met creatieve werkvormen en de juiste vragen krijgt ze niet alleen scherp waar je voor staat en wat je te doen hebt met elkaar. Ze helpt ook op dieper niveau verbinding te leggen met elkaar.

Hanna de Weerd

Programmamanager versnelling woningbouw
Gemeente Kampen